Kaitseväe jalgpallimärk

Märk kinnitati 8. septembril 1931. Jalgpallimärk annetati kas vääriliste teenete eest Eesti jalgpalli arendamisel või sõprussidemete jäädvustamiseks Eesti ja välisriikide relvajõudude vahel. Märk anti jalgpallivõistluste puhul Eesti Kaitseväe esindusmeeskonnale ja välisriikide meeskondadele, kes olid meie meeskonnaga mänginud. Ka anti märk külalismeeskondade esindajatele ja mänge vilistanud kohtunikele.