Kaitseväe spordimärk

Märk kinnitati 8. septembril 1931.
Kaitseväe spordimärk pidi ergutama kaitseväelasi ja kutsealuseid oma kehaliste võimete arendamisele.
Märgil oli I, II ja III järk ning seda anti ainult kaitseväelastele ranges vastavuses kehalistel katsetel saavutatud tagajärgedega.
Kaitseväe spordimärk on ringikujuline, sümboliseerides niimoodi liikuvust. Märki ümbritseb 1 mm laiune rõngas, milles asetseb kaitseväe embleem – kaks ristamisi asetatud kaheteralist mõõka, otstega ülespoole. Mõõkadel asetseb kilp, mille keskel on jõudu ja tugevust tähendavat kolm reljeefset tammelehte. Märgi ülemises osas, mõõkade kohal paikneb kolm tähte. Neist keskmine on kahest ülejäänust suurem ja kujutab endast Põhjanaela. Äärmised keskmise suhtes sümmeetriliselt asuvad tähed tähistavad vaimu ja keha, nende tasakaalu ning seda, et nad mõlemad püüdlevad kõrgeima eesmärgi, Põhjatähe poole.

 

     

 

       
   

I järk

   

 

       
     
         
  II järk   III järk