3. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 17. juulil 1934. Rinnamärk sümboliseerib 3. üksiku jalaväepataljoni isikkoosseisu vahvust (must rist ja kotkas) ja valmisolekut kaitsta Eestit vaenlase eest, säilitades riigi iseseisvust ja vabadust (väike riigivapp) sama võidukalt ja üksmeelselt, nagu seda tegi väeosa Vabadussõja päevil. Risti ülemisel harul asub väeosa kullast trafaret “3” ja alumisel väeosa asutamise aasta 1917.