2. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 17. juulil 1934. Rinnamärk sümboliseerib 2. üksiku jalaväepataljoni vaprust ja vahvust (kotkas mõõgaga) ning valmisolekut kaitsta kodumaad vaenlase vastu sama truult, võidukalt ja ohvrimeelselt (rist), nagu seda tegi väeosa Vabadussõja päevil. Viljandi vapp viitab väeosa loomisele Viljandis 21. novembril 1917 ning Tartu vapp pataljoni uuesti kokkukutsumisele pärast Saksa okupatsiooni ja väosa rahuaegsele paiknemisele Tartus.