Riigivanema (presidendi) käsundusohvitseri rinnamärk

Rinnamärk kujutab endast kullast tähte, millele on asetatud pärjaga ümbritsetud Eesti riigivapp. Sõjalise tunnusena on tähel mõõk ja keti ühenduskohal ristatud mõõgad. Pärjaga ümbritsetud Eesti riigivapp viitab presidendi institutsioonile.

Kõige haruldasem Eesti sõjaväe rinnamärk, mida on antud vaid kuuele sõjaväelasele:
käsunduskindral – kindralmajor Gustav Jonson (1934–1939)
vanem käsundusohvitser – kolonel Ludvig K. Jakobson (1930–1934)
vanem käsundusohvitser – kolonel Herbert Grabbi (1934–1940)
noorem käsundusohvitser – kapten Veljo Teder
noorem käsundusohvitser – mereväeleitnant Karl Iman
noorem käsundusohvitser – leitnant Oskar Jaakson