Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Kolmanda väeosana sai oma embleemi Sakala Partisanide Rügement, mis formeeriti 25. detsembril 1918 Viljandis pataljonina. Aasta hiljem laiendati pataljon rügemendiks, millele kunstnik Voldemar Kangro-Pool kujundas käisemärgi. Esimesed rinnamärgid valmistati arvatavasti väeosa 5. aastapäevaks 1923. aastal. 11. oktoobril 1930. a pataljoniülema poolt kinnitatud ja 5. juunil 1934. a kaitseministri poolt kinnitatud Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärk kujutas musta risti, millele oli asetatud viisnurkne kilp pataljoni embleemiga. Märgi kavandi valmistas kapten Paul Liivak. Sakala üksiku jalväepataljoni rinnamärk sümboliseerib elu kaitsmist surma eest (elava inimese ja surnu vahele asetatud mõõk) ja Sakala partisanide alatist valmisolekut ohverdada elu kodumaa vabaduse eest (mõõga terav ots toetub loorberi-oksale, mis tähendab, et mõõga läbi surma eest kaitstud elu ja vabadust kroonib loorber). Märgi püstharudele on paigutatud väeosa rindelemineku kuupäev 31. XII 1918.