Sõjaringkonnakohtu, sõjaprokuratuuri ja kaitseministeeriumi juriskonsultuuri rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 5. septembril 1935. Rinnamärk sümboliseerib keskasutust (kilp leopardidega) ja sõjakohtu asutuste õigusmõistmise põhimõtet (mõõk ja kaalud).