Varustusvalitsuse rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 13. septembril 1934. Rinnamärk sümboliseerib keskasutust (kilp leopardidega), kaitseväge ja relvastust (mõõgad), kaubanduslik-tööstuslikku tegevust (Merkuuri märk) ja tehnikat (hammasratas ja nooled). Märki ümbritsev raam tähistab varustusvalitsuse mitmekesisiste tegevusharude koondamist ühtseks tervikuks.