Kaitseväe staabi juurde kuuluva Topo-hüdrograafia osakonna rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 10. novembril 1934. Neid märke on valmistatud kahesugustena: kolmest ja viiest osast koosnevatena, kusjuures viimased on suurema kumerusega. Rinnamärk kujutab maakera, mis on kõigi osakonnas tehtavate geodeetiliste, topograafiliste, hüdrograafiliste ja kartograafiliste tööde aluseks. Lisatud mõõk ja vapp tähistavad nende tööde riigikaitselist iseloomu.