Sõjaväe Keskhaigemaja rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 5. mail 1937. Rinnamärk sümboliseerib riigitruud valmisolekut ravida isamaa kaitsjaid (riigivärvid ja mõõk) ohvrimeelselt (altar) arstiteaduse nõuetele vastavalt (mürgikarikas maoga) ning kasvatada ja õpetada (valguskiired) sanitaarala abijõude Vabadussõja vaimus (haigla asutamise aeg 21.11.1918).