Komendoride (meresuurtükiväelaste) laskemärgid

Märgid võeti kasutusele 1921. aastal. Iseloomulik on see, et igal märgil on märklaual ära märgitud lasketabamused.