Merekindluste komendoride rinnamärk

Märk võeti kasutusele 1920. aastate lõpul. Laskemärke anti merejõudude juhataja käskkirja alusel komendoridele, kes saavutasid suvistel võistluslaskmistel häid tulemusi. Lasti sõjalaeva järel veetava märklaua pihta.