5. suurtükiväegrupi rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 11. septembril 1937. Rinnamärk sümboliseerib 5. suurtükiväegrupi vankumatut riigitruudust, isamaa-armastust (valge kilp ja märgil olev kiri “VABA EESTI EEST”) ning tihedat sidet sõjaväe ja rahva vahel (vapid märgil; vasakpoolne on Viljandi kui väeosa asukohalinna vapp, parempoolne Sakalamaa vapp). Märk pidi olema 3. diviisi suurtükiväe koosseisus võidelnud vahvate välipatareide kangelasliku vaimu (tamm ja väeosa asutamise kuupäev 16.03.1919) edasikandjaks ja allikaks, kust ammutataks jõudu tulevasteks kangelastegudeks.