3. suurtükiväegrupi rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 26. novembril 1935. Rinnamärk sümboliseerib 3. suurtükiväegrupi vaprust (kotkas), kokkukuuluvust ja kindlat tahet kaitsta maa ja rahva iseseisvust sama ohvrimeelselt, üksmeelselt ja võidukalt, kui seda tegid Vabadussõjas grupi eelkäijaks olnud välipatareid.