Vahipataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 27. juulil 1939. Rinnamärk sümboliseerib Vahipataljoni üksmeelset ja alati valvel olevat isikkoosseisu (kotkas päikesekiirte taustal), kes on igal ajal valmis kaitsma (mõõk) kodumaad sisemiste ja väliste vaenlaste vastu, tuues ohvriks oma elu (rist), kui see vajalik. Risti alumisel harul paikneb väeosa asutamise kuupäev 11. I 1928.