Tallinna garnisoni komandantuuri ja vahipataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 21. augustil 1934. Rinnamärk sümboliseerib Tallinna garnisoni komandantuuri ja vahipataljoni isikkoosseisu üksmeelsust (märki ümbritsev pärg) ja valmisolekut tagada linna (Tallinna vapp) julgeolekut, võideldes (mõõgad) sisemiste ja väliste vaenlaste vastu, tuues vajadusel ohvriks oma elu (rist). Märki altpoolt palistaval pärjalindil on väeosa asutamise kuupäev 15. XII 1918.