10. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 11. veebruaril 1935. Rinnamärk sümboliseerib selle kandjate valmisolekut kaitsta isamaad ja Tallinna linna kui väeosa sünnipaika (kotkas mõõga ja Tallinna vapiga) sama kindlalt, kui püsib taevalaotuses Põhjanael (kuldtäht kotka tiibade vahel). Märgi põhja puhtas rukkilillesinas peegeldub pataljoni truudus, au ja hea nimi ning valmisolek võidelda vaenlasega sama üksmeelselt ja visalt (tammepärg), nagu tegi seda väeosa Vabadussõjaaegne koosseis (väeosa asutamise kuupäev 25. II 1919), mille enamiku moodustasid Tallinna kodanikud.