9. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 24. märtsil 1936.

 

 

 
 

Märk võeti kasutusele 1927. aasta lõpul või 1928. aasta alguses, kui väeosa sai endale märgil kujutatud sümboolikaga lipu.

 
 

 
 

Märk võeti kasutusele 1934. a algul, mil Pärnu maakonnas kinnitati uus vapp. Kui 5. veebruaril 1937. a kinnitati Riigivanema otsusega uued maakondade vapid, muutus ka 9. jalaväepataljoni rinnamärk. Rinnamärk sümboliseerib 9. jalaväepataljoni vaprust (lõvi), võitlusvalmidust ja soovi kaitsta (kilbi ja mõõgaga lõvi värava ees) kodumaad vaenlase eest sama võidukalt ja üksmeelselt (märki ümbritsev pärg), kui seda tegi väeosa Vabadussõjas (väeosa asutamiskuupäev 16. I 1919). Rinnamärgil kujutatud vapid meenutavad seda, et 9. jalväepataljonile panid aluse Pärnumaa ja Pärnu linna mehed.