6. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 1. novembril 1934.

 

 

 
 

Märk oli kasutusel 1927. aasta lõpust 1934. aasta alguseni. Pärnu maakonnal puudus siis oma vapp, mistõttu märgi ülemine vapipool on tühi.

 
 

 
 

Märk võeti kasutusele 1934. aasta algul, pärast seda, kui Pärnu maavalitsuse volikogu erakorralisel koosolekul kinnitati maakonna vapp, mille sinisel põhjal heitis kuldkiiri valge tuletorn. Vapp oli kasutuses 1937. aastani. Kui 5. veebruaril 1937 kinnitati riigivanema otsusega uued maakondade vapid, muutus ka 6. jalaväepataljoni rinnamärk.