5. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 2. mail 1935. Rinnamärk sümboliseerib selle kandja ja ka terve väeosa alatist lahinguvalmidust vapraks võitluseks Eesti Vabariigi eest (lennuvalmis kotkas, paljastatud mõõgad, väeosa number soomustatud käega) igasuguse vaenlase vastu. Tõotatakse olla sama ennastsalgavad (rist), nagu seda olid Vabadussõja kangelased (tammepärg).