5. jalaväerügemendi rinnamärk

Märk võeti arvatavasti kasutusele 1928. aastal; sama aasta 25. novembril annetati väeosale samasuguse sümboolikaga lipp. Märgil paiknevad Rakvere ja Virumaa vapid meenutavad 5. Rakvere jalaväepolgu loomise kohta ja Virumaa mehi; kes polgule aluse panid.