Scouts-rügemendi rinnamärk  
Kalevi üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
Kuperjanovi üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
1. jalaväerügemendi rinnamärk  
2. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
3. jalaväerügemendi rinnamärk  
3. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
4. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
5. jalaväerügemendi rinnamärk  
5. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
6. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
7. jalaväerügemendi rinnamärk  
8. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
9. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
10. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk  
Tallinna garnisoni komandantuuri ja vahipataljoni rinnamärk  
Vahipataljoni rinnamärk  
1. suurtükiväegrupi rinnamärk  
I diviisi suurtükiväe brigaadi rinnamärk  
2. suurtükiväepolgu rinnamärk  
3. suurtükiväepolgu rinnamärk  
3. suurtükiväegrupi rinnamärk  
4. suurtükiväegrupi rinnamärk  
5. suurtükiväegrupi rinnamärk  
Merekindluste rinnamärk  
Merekindluste komendoride rinnamärk  
Komendoride (meresuurtükiväelaste) laskemärk  
Ratsarügemendi rinnamärk  
1. ja 2. soomusrongi rügemendi rinnamärk  
Auto-tanki rügemendi rinnamärk  
Inseneripataljoni rinnamärk  
Pioneerpataljoni rinnamärk  
Inseneripataljoni telegraafi roodu II kaablijao rinnamärk  
Sidepataljoni rinnamärk  
Sõjaväe keskhaigemaja rinnamärk  
Kaitseväe staabi juurde kuuluva topo-hüdrograafia osakonna rinnamärk  
Varustusvalitsuse rinnamärk  
Sõjaringkonnakohtu, sõjaprokuratuuri ja kaitseministeeriumi juriskonsultuuri rinnamärk  
Riigivanema (presidendi) käsundusohvitseri rinnamärk