Kaitseliidu Tallinna maleva Kopli malevkonna rinnamärk

Märgi põhikiri kinnitati 20. aprillil 1934. Rinnamärk kujutab endast emaileeritud musta risti, millele on paigutatud hõbedase põhja ja kuldsete servadega rosett. Rosetil asetseb tugevust tähistav kuldne tamm, Kopli malevkonna embleem. Kaks sinist lainelist joont tamme taga sümboliseerivad merd, mis Kopli poolsaart kahest küljest ümbritseb.