Kaitseliidu Tallinna maleva Ida malevkonna rinnamärk

Märk kinnitati 22. novembril 1933. Märgiks on oranz (Kaitseliidu põhivärv) mustade äärte ja laienevate harudega rist, mille keskel asetseb Kaitseliidu embleem – vappi ja mõõka hoidev põhjakotkas. Risti alumisel harul on Ida malevkonna tunnus – I-täht. Nagu Kaitseliidu märkidel üldse, tähistab ka siin vabariigi vapp Eesti vabadust, mida kaitseb Kaitseliidu koosseisus ka Ida malevkond.