Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja malevkonna rinnamärk

Märk kinnitati 21. veebruaril 1933. Rinnamärk kujutab lahtiste tiibadega põhjakotkast – Põhja malevkonna embleemi. Põhjakotkas väljendab võimast vabadusetahet ja autunnet, ühtlasi Põhja malevkonna asetust Tallinna linnas. Südalinna kujutis tähendab Põhja malevkonna eriülesannet – kaitsta Tallinna linna südant, seda toonitab üle linna ulatuv kotkatiib. Linnakujutise ette asetatud mõõk väljendab Põhja malevkonna kuuluvust Tallinna linna kaitsjate hulka. Sõnad “Pro Patria” (ladina k ‘isamaa eest’) – Põhja malevkonna kuuluvust isamaa kaitsjate suurde perre ja oma tegevuse pühendamist isamaa kasuks ja auks.