Kaitseliidu Petseri maleva Petseri raskekuulipilduja rühma rinnamärk

Rinnamärk kujutab väljasirutatud tiibadega kotkast, kelle küüniste vahel on Petseri vapp – liivakoopad ja selle kohal Eesti riigivõimu tähistav leopard, kes linnale käpa peale pani. Vapile on asetatud raskekuulipilduja Maksim.