Rinnamärk “10 aastat KL Harju malevas”

Märk kujutab endast 16-kiirelist rombi, mille pikiteljele on kinnitatud mõõk kui sõjamehe sümbol, sellel paikneb Harju maakonna vappi hoidev põhjakotkas. Kotka alla mõõga terale on paigutatud number X. Rinnamärk on pikaajalise kohusetruu teenistuse tunnuseks ning sümboliseerib kaitsetahet ja võitlusvalmidust (mõõk), mida Harju malevlane (maakonna vapp) kümne aastase teenistuses oleku (rooma X) jooksul üles on näidanud.