Kaitseliidu Viru maleva “Maleva 10 aasta teenistuse rinnamärk”

Märk kinnitati 1935. aastal. Märk kujutab endast Viru maleva embleemi koos muistse eesti mõõgaga. Rooma X mõõga käepidemel tähendab seda, et märgi kandjad on kümme aastat Kaitseliidu ridades näidanud üles ustavust ja vaprust muistsete virulaste eeskujul. Mõõka ja kilpi ümbritsev tammepärg tähistab virulase mehist meelt, tugevust võitlustes ning tihedat ja sõbralikku ühtekuuluvustunnet. Kindlusetorn ja lained viitavad asjaolule, et enamik malevkonna üksustest asub Viru rannas.