Kaitseliidu Sakalamaa maleva rinnamärk

Märk kinnitati 3. aprillil 1937.
Märke on kahte liiki:
1. pealikel – oksüdeeritud hõbedast kotkas, kelle tiibade külge on kinnitatud kett.

 

 

 
 

2. malevlastel – ilma ketita ja valmistatud alpakast.

 
 

 
 

Märgil kujutatakse Lembitu jõudu kehastavat väljasirutatud tiibadega kotkast, kelle paremas küünises on mõõk ja vasakus kilp, millel on kolm viljapead. Viljapead sümboliseerivad Sakalamaa viljarikkust ja mõõk valmisolekut riigi kaitseks. Kotkas ja viljapead on võetud Viljandimaa vapilt, mis peavad rõhutama Sakalamaa maleva ja malevlaste sõltuvust Viljandimaast.