Kaitseliidu Tartu maleva orkestri rinnamärk

Märk kinnitati 13. veebruaril 1940. Rinnamärk kujutab endast oksüdeeritud hõbedast kannelt, mille keeltele on asetatud Kaitseliidu põhjakotkas, kui julguse, vapruse ja vabadust armastava jõu kehastus. Märgi tagapõhjaks on mõeldud kollane samet.