Kaitseliidu Tartu maleva üksiku motoriseeritud kompanii rinnamärk

Märk kinnitati 13. veebruaril 1940. Rinnamärk kujutab jõudu ja kiirust, stiliseeritud kotkatiibadele tuginevat Kaitseliitu, mida sümboliseerib nelinurksele, rohelisele (väeosa liigi värv) pinnale asetatud embleem. Üksuse kuuluvusele viitab Tartu linna vapp kotka tiibade vahel. Kõike ühendab kaitsetahet ja võitlusvalmidust tähistav mõõk.