Kaitseliidu Harju maleva Keila malevkonna rinnamärk

Märk on kinnitatud 3. juunil 1938. Rinnamärgiks on must emaileeritud rist, millel asetseb malevkonna embleem – ümmargune eesti kilp ja teravikuga allapoole suunatud mõõk. Kilbi alumine pool on piiratud tammelehtedega ja kilbil endal on kujutatud kodu sümboliseerivaid stiliseeritud mändi ja veekogu, mida mõõk kaitseb. Algselt oli kavas väljastada malevlastele, kes olid tegutsenud Kaitseliidus 10, 15 või 20 aastat, märk, mille risti alumisele harule olnuks kinnitatud kuldne rooma number X, XV või XX. Hiljem sellest plaanist loobuti ja Harju malevas asutati selleks eraldi rinnamärk.