Kaitseliidu Tartu maleva Vabadusristi Vendade malevkonna rinnamärk

Märk kinnitati 5. oktoobril 1935. Malevkonnale panid aluse Vabadusristi kavalerid. Märgi moodustavad viis pinda, millest põhiliseks on Vabadusrist, järgmiseks hõbedast tammepärg, kui võidu sümbol, kolmandaks Kaitseliidu põhjakotkas ja kaks ristamisi asetatud mõõka, neljandaks malevkonna nime kaks esimest tähte “VV” ja viimaseks malevkonna embleem. Märgil olev vabariigi vapp sümboliseerib Eesti vabadust, mida kaitseb koos Kaitseliiduga ka Vabadusristi Vendade malevkond (ristamisi asetatud mõõgad ja malevkonna embleem). Kõige alumine pind, Vabadusrist, tähistab ausust, ohvrimeelsust ja valmisolekut kaitsta kodumaad. Miniatuurmärgi valmistamine polnud lubatud.