Kaitseliidu Tartu maleva üksiku raskekuulipildurite pataljoni rinnamärk

Märk kinnitati 19. detsembril 1938. Rinnamärk kujutab endast halli kandiga musta emaileeritud risti, millele on paigutatud Kaitseliidu põhjakotkas, kelle jalge ees on raskekuulipilduja. Vabariigi vapp tähistab Eesti vabadust, mida koos kogu Kaitseliiduga kaitseb raskekuulipildurite pataljon. Pataljoni värvideks olid terashall, mis ümbritseb risti, ja süsimust, mis sümboliseerib mehisust ja võitlusvaimu.