Kaitseliidu Tallinna maleva Sadama malevkonna rinnamärk

Märk kinnitati 8. detsembril 1938. Rinnamärk kujutab endast sadama malevkonna embleemi. Rist rõhutab üksuse kuuluvust sõjaliste ülesannetega omakaitse organisatsiooni. Sõõri sinine põhi ja ankrukett väljendavad malevkonna seotust merega. Märgil paiknev põhjakotkas tähistab malevkonna kuuluvust Kaitseliitu ning malevlaste julgust, vahvust ja vabadusearmastust.