Kaitseliidu Tallinna maleva üksiku Sidekompanii rinnamärk

Oksüdeeritud hõbedast valmistatud rinnamärk kujutab endast kumera pinnaga põhjakotkast, mis tähistab Kaitseliitu. Kotka parema tiiva ülemisel nurgal asub kullavärviline täht “S” (Side) ja vasaku tiiva alumisel nurgal kullavärviline, üksuse kuuluvusele viitav Tallinna maleva trafarett. Kotkast läbistav välgunool viitab side embleemile.