Kaitseliidu Tallinna maleva Tehnilise malevkonna rinnamärk

Märk kinnitati 4. veebruaril 1938. Rinnamärk kujutab kotkast, kelle rinda katab soomuskilp. Parema jala küüniste vahel hoiab kotkas kaheteralist mõõka (sümboliseerib malevlaste võitlusvalmidust) ja vasakus hammasratast, millega ühel teljel asub lennuki propeller. Hammasratas viitab Tallinna Tehnikumile, mille üliõpilased panid malevkonnale aluse.