Kaitseliidu Tallinna maleva Kergedivisjoni rinnamärk

Märk kinnitati 15. novembril 1937. Märgi põhimotiiviks on tõusva päikese foonile paigutatud kergüksuste tunnus – lendav ratas, millesse on kombineeritud hobune ja hammasratas, mis sümboliseerivad divisjoni allüksuseid: ratsa-, jalgratturi-, mootorratturi-, ja autoeskadrone ning -rühmi. Ratta ülespoole suunatud tiivad ja energilist liikumist väljendav hobune peavad näitama hoogu, ettevõtlikust ja julget edasipüüdu divisjoni tegevuse arendamisel. Kodumaa helget tulevikku tähistav tõusev päike võib märkidel esineda kahesugusena – ülekullatuna või kullaga plakeerituna (kuldlehega kaetud). Märgi eriosa moodustav põhjakotkas näitab divisjoni kuulumist Kaitseliitu ning malevlaste alatist valmisolekut vabaduse ja kodu kaitseks.