Kaitseliidu Tallinna maleva üksiku eskadroni rinnamärk

Märk asutati 5. veebruaril 1930. Märgiks on emaileeritud valge rist, millel on tähed T.M.E. (Tallinna Maleva Eskadron) ja aastaarv 1924, millal eskadronile pandi alus. Ristile on asetatud piik ja ristatud mõõgad, mis tähistavad võidurikast võitlust. Ristil on ka sirutatud tiibadega põhjakotkas, Kaitseliidu sümbol. 1936. aastal moodustati eskadronist Kergedivisjon ja alates 1. juulist 1937 üksiku eskadroni rinnamärki enam välja ei antud.