Kaitseliidu Tallinna maleva üksiku kuulipildurite kompanii rinnamärk

Märk kinnitati 1936. a. Rinnamärk kujutab kahte ristamisi asetatud raskekuulipildujat pärjaga raamitud kaitseliidu kilbil, mille kohal Kaitseliidu embleem – põhjakotkas. Märk väljendab kompanii alatist valmisolekut kodumaa kaitseks Kaitseliidu ühtses peres.