Kaitseliidu ennesõjaaegne ülem kindral-major Johannes Roska-Orasmaa on öelnud: “Inimese iseloomus on soov, et ta tegevus, veel rohkem vabatahtlik tegevus teatud organisatsioonis, andumus, hool ja huvi oma kohustustele ning ülesannetele leiaks väärilist tähelepanu ja hinnangut. Suurema tähtsuse omandavad sellised tähelepanuavaldused vabatahtlikus organisatsioonis, nagu seda on Kaitseliit. Kaitseliit ei anna oma liikmetele ja aadete levitajatele materiaalset tasu. Ainuke, mis ta võib anda ja mida ta ka on kohustatud andma, see on moraalne tasu selle suure riikliku tähtsusega töö eest, mida alati tõsiselt on hinnanud meie riigi- ja seltskonnategelased ning ajakirjandus.”
24. jaanuaril 1929 otsustas Kaitseliidu vanematekogu asutada hoolsusmärgi, millega hakataks väljendama tänu organisatsioonile osutatud teenete eest ning tunnustama Kaitseliidu liikmete kauaegset ja kohusetundlikku tegevust. Lõplikult kiideti märk heaks vabariigi valitsuse otsusega 19. juulil 1929.

 

 

 
 

Valgeristi I klass

 
 

 

 
 
  II klass   III klass