Kotkas, lindude kuningas, on julguse, vapruse ja vabadust armastava jõu kehastus. On teada kümneid kotkaordeneid, millega autasustatakse isikliku vapruse ja sõjaliste teenete eest. 15. juulil 1920 vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus keelas kodanike autasustamise rahu tingimustes. Seega polnud riigil pärast Vabadusristi väljaandmise lõpetamist 1925. aastal enam sõjalist teenetemärki. Samas oli Eesti Vabariigi algusaastail teenistus piirivalves, politseis ja Kaitseliidus raske ning kohati eluohtlik, mistõttu tuli leida moodus riigikaitsetöö äramärkimiseks. Kaitseliidu keskjuhatus arutas oma teenetemärgi asutamist esmakordselt 6. juunil 1925. Otsusteni jõuti 22. veebruaril 1926, millal Kaitseliidu keskkogu tegi peastaabile ülesandeks sellekohane dokumentatsioon ette valmistada. 1928. aasta algul kiitsid Kaitseliidu juhtorganid peastaabi ettepanekud heaks. Vabariigi valitsus kinnitas Kaitseliidu Kotkaristi teenetemärgi Eesti iseseisvuse kümnenda aastapäeva künnisel 17. veebruaril 1928. Statuudi kohaselt otsustas Kotkaristi annetamise Kaitseliit, täpsemalt Kotkaristi nõukogu, mis koosnes Kaitseliidu ülemast, Kaitseliidu vanemtekogu presiidiumist ja ühest Kaitseliidu keskjuhatuse esindajast. Tegelikult kujunes Kotkaristist Eesti riiklik sõjaline orden.
Kotkaristi teenetemärgid jagunesid kaheks sõltuvalt sellest, kas osutatud riigikaitselised teened olid otseselt sõjalislahingulise iseloomuga või mitte. Sõjaliste teenete eest antud Kotkaristil olid mõõgad. Rahu ajal võis mõõkadega Kotkaristi saada üksnes tegutsemise eest relvastatud vaenlase vastu.
Kotkaristid jagati viide klassi. 
1936. aastast lisandus viiele põhiklassile kolm ristiklassi: kuld-, hõbe- ja raudrist.

   
   
   
  I klass

I klass Mõõkadega  
   
   
   
  II klass

II klass Mõõkadega  
   
   
   
  III klass

III klass Mõõkadega  
   
   
   
  IV klass
(1928 - 1932)

IV klass Mõõkadega
(1928 - 1932)
 
 


IV klass

(1932 - 1940)IV klass

Mõõkadega
(1932 - 1940)
 
   
   
  V klass

V klass Mõõkadega  
   
   
   
  Kuldrist

Kuldrist Mõõkadega  
   
   
   
  Hõberist

Hõberist Mõõkadega  
   
   
   
  Raudrist

Raudrist Mõõkadega