Eesti Laskurliit

Laskesportlaste ühendamiseks ja suhete arendamiseks teiste riikide laskeühingute ja liitudega moodustati novembris 1930 Kaitseliidu, Kaitseväe, piirivalve, politsei ja jahiseltside esindajatest töörühm Laskurite Liidu põhikirja ja teiste põhimääruste väljatöötamiseks. Laskurite Liidu loomise idee ei olnud esimene samm kõikide laskesportlaste organiseerimiseks vaid juba varem oli seda Kaitseliidus arutatud ja mõnes malevas ka tegelikke samme astutud. Teerajajaks oli siin Tallinna malev, kes juba 1927. aastal pidas esimese laskevõistluse Soome Kaitseliidu Helsingi malevaga. Tallinna maleva eeskuju järgisid teisedki malevad, nii pidasid omavahelisi võistlusi Valga malev ja Läti Valmiera polk ning Võru malev ja Läti Valka polk. Suursündmuseks kujunesid Läti Kaitseliidu (Aizsargs) ja Eesti Kaitseliidu vahelised võistlused 31. augustil 1930 Riias ning kodune mõõduvõtmine Kaitseliidu ja Kaitseväe vahel 14. novembril samal aastal. Sellised võistlused olid igati teretulnud ja aastatega sõprussidemed teiste riikide sõsarorganisatsioonidega ainult süvenesid.

 
Eesti Laskurliidu liikmemärk
 

 

     

 

Laskurliidu klassimärgid

Peale laskurliidu põhikirja kinnitamist töötati välja ka klassinormid ja kinnitati laskurite klassimärgid.

 
     
         
    III klass    
         
     
         
    II klass    
         
     
         
    I klass    
         
     
         
    Meister    
         
     
         
    Erimeister    
         
       
         
    Suurmeister    
 
Laskurliidu klassimärgid
 
  Sõjapüss   Sõjapüstol  
         
     
         
    III klass    
         
     
         
    II klass    
         
     
         
   

I klass

   
         
     
         
    Kütt    
         
     

 

       

 

  Snaiper    

 

       

 

   

 

       

 

  Suurkütt    

 

Eesti Meistri märgid laskmises